Brook Preloader

წითელას + A ვიტამინი = წითელა გართულებების გარეშე (WHO)

წითელას + A ვიტამინი = წითელა გართულებების გარეშე  (WHO)

აღმოჩნდა, რომ  А ვიტამინი  ძალიან ეფექტურია წითელას სამკურნალოდ  და გართულებების თავიდან ასაცილებლად. ასევე ხელს უშლის წითელას გავრცელებას.

აშშ-ში, წწყ (MMR) ვაქცინის შემოსვლამდე, კვების გაუმჯობესება  და A ვიტამინი  წითელათი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირების ძირითადი  და მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ ფაქტს ადასტურებს მრავალი კვლევა.

ეს ჩამონათვალი კვლევის მხოლოდ ნაწილია:

———————————————

👉🏻 1977:  „ითვლებოდა, რომ არასაკმარისი კვება აქვეითებს იმუნურ პასუხს… რაც იწვევს წითელას გართულებულ და ხანგრძლივ შეტევას.  ეს კი, თავისმხრივ,  კიდევ უფრო აზიანებს იმუნურ სისტემას და იწვევს უმადობას.“

👉🏻 1990:  „წითელა აქვეითებს A ვიტამინის  დონეს სისხლის შრატში  და იწვევს  ჰიპორეტინემიას (A ვიტამინის  დეფიციტი)…  ეს  კი სიკვდილიანობის  ხშირი მიზეზია.

A ვიტამინს  „ანტი-ინფექციურ ვიტამინსაც“ უწოდებენ.

👉🏻 1992: „ბავშვებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ  A ვიტამინის  ნაკლებობა, წითელას მწვავე ფაზაში, სისხლის შრატში საგრძნობლად მცირდებოდა რეტინოლის (იგივე ვიტამინი A) დონე. ამას კი თან სდევდა   ცხელების მომატების, ჰოსპიტალიზაციის მაღალი მაჩვენებელი და ანტისხეულების ტიტრების შემცირებს“.

👉🏻 1993:  აშშ-ის  ურბანულ რაიონში წითელათი დაავადებულ ბავშვებში რეტინოლის კონცენტრაცია შემცირებული იყო, ხოლო ამ შემცირების ხარისხი  პორდაპირ კავშირში იყო  დაავადების განვითარების  სირთულესთან.

„მივედით დასკვნამდე, რომ წითელას დროს  A ვიტამინის  წვეთების მაღალი დოზირებით (400,000 IU)  პერორალური მიღება  უზრუნველყოფს იმ უპირატესობას, რომელიც მიიღწეოდა კონტროლირებად საცდელ კვლევებში. ეს ძალიან მომგებიანია, და ეს უნდა გახდეს წითელათი დაავადებული ჰოსპიტალიზირებულ ბავშვთა მკურნალობის  მართვის   მნიშვნელოვანი  ნაწილი“

👉🏻 2002: „A  ვიტამინის  დეფიციტი, წითელას  გამწვავებული  შემთხვევების  აღიარებულ  რისკფაქტორს  წარმოადგენს.“

„მსოფლიო  ჯანდაცვის (WHO) რეკომენდაციით, A  ვიტამინის,ზედიზედ  2 დღიანი  მკურნალობა (200 000 IU დოზირებით) უნდა  განხორციელდეს  საავადმყოფოში  გადაყვანილი  პაციენტებისთვის, განსაკუთრებით  იმ  რაიონებში,სადაც მაღალი ლეტალურობა  ფიქსირდება”

👉🏻 2008: წითელას გამწვავებული შემთხვევის მკურნალობა A  ვიტამინით (რეტინოლით), წითელასთან ასოცირებულ სიკვდილიანობას 50%-80% ამცირებს. ვცდილობთ  განვსაზღვროთ, რამდენად შეუძლიათ რეტინოიდებს შეზღუდოს წითელას ვირუსის გამოსვლა  დაინფიცირებული უჯრედებიდან.“ 

რეტინოიდებს შეუძლია პირდაპირ დაბლოკოს წითელას ვირუსი in vitro (სინჯარაში).

👉🏻 2009: ჩვენი მიზანი იყო, გაგვერკვია რა მექანიზმით ბლოკავს  А  ვიტამინი და სხვა რეტინოიდები წითელას ვირუსის რეპლიკაციას (გამრავლებას) in vitro (სინჯარაში) არეში.
რეტინოიდები ბლოკავენ წითელას  ვირუსის  რეპლიკაციას  თანდაყოლილი იმუნური რეაქციის  ელემენტების  გააქტიურების ხარჯზე.

👉🏻 2011: A  ვიტამინის დამატება ასოცირდება სიკვდილიანობის, ავადობისა და სხვადასხვა პირობებში მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების შემცირებასთან, ამ შედეგებს  არაფერი აქვს საერთო მიკერძოებასთან ან სხვა მსგავს ინტერესებთან.   

A  ვიტამინის  დამატება წითელას შემთვევების 50% -ით შემცირებასთან ასოცირდებოდა.

    აღმოაჩინეს, რომ A  ვიტამინის დამატება, ბავშვთა სიკვდილიანობას 24%-ით ამცირებს, საშუალო და დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში.     
    მკვლევართა მტკიცებით, A ვიტამინის დამატების ეფექტურობა იმდენად კარგადაა დადგენილი, რომ შემდგომი კვლევები არაეთიკური იქნება, და ისინი მოუწოდებენ პოლიტიკოსებს, უზრუნველყონ ამ ვიტამინის  საჭირო  დანამატით  დეფიციტური რისკის ქვეშ მყოფი ყველა ბავშვი.
———————————————
Source: https://www.who.int/immunization/programmes_systems/interventions/vitamin_A/en/?fbclid=IwAR16j7BiFSXI7aQ_58P3k7cf516_mFJeqpbtzz6j3FJGiFk83RqQRDEwPl4

Source: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles?fbclid=IwAR0B8nZ3NlTASLcwLkQXyDHCcIMZIq-aqxa90DHqg1ZYRrF2vZhiDy7oO4M

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/871699
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/persistent-measles-infection-in-malnourished-children/

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2194128
Previously Existing Vaccine Guide Link:https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/a-randomized-controlled-trial-of-vitamin-a-in-children-with-severe-measles/index.php

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1436764
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/low-serum-retinol-is-associated-with-increased-severity-of-measles/

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8502524
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/measles-severity-and-serum-retinol-vitamin-a-concentration-among-children-in-the-united-states/

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8133555
Previously Existing Vaccine Guide Link:https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/routine-high-dose-vitamin-a-therapy-for-children-hospitalized-with-measles/

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12521271
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/vitamin-a-for-the-treatment-of-children-with-measles-a-systematic-review/

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18547655
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/retinoids-inhibit-measles-virus-in-vitro-via-nuclear-retinoid-receptor-signaling-pathways/

Source: https://www.bmj.com/content/bmj/343/bmj.d5094.full.pdf
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/vitamin-a-supplements-for-preventing-mortality-and-illness-in-children-under-five-a-systematic-review-and-meta-analysis/

Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110825193059.htm
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/vitamin-a-supplements-for-children-could-save-six-hundred-thousand-lives-a-year/

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19447880
Vaccine Guide: https://vaccine.guide/necessity-of-vaccination/measles/retinoids-inhibit-measles-virus-through-a-type-one-ifn-dependent-bystander-effect/

NCBI – ბიოტექნოლოგიური ინფორმაციის ეროვნული ცენტრი (NCBI)  წარმოადგენს აშშ ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ფილიალის, აშშ ეროვნული სამედიცინო ბიბლიოთეკის ნაწილს. NCBI მდებარეობს შტატ მერილენდში, დაარსდა 1988 წელს.

 

ინსტაგრამი

არქივი